Cennik Buczkowice

OFERTA DETALICZNA WĘGLA - STYCZEŃ*

Sortyment Wartość energetyczna (MJ/kg) Cena - węgiel luzem (1 tona bez akcyzy) Cena - węgiel workowany (1 tona bez akcyzy)

Ekogroszek platynowy Auroland

NOWOŚĆ

min. 27 MJ/kg

900 zł

-

Ekogroszek złoty Auroland

min.25 MJ/kg

830 zł

910 zł

Groszek 5-25 srebrny Auroland

min. 23 MJ/kg

690 zł

770 zł

Ekogroszek Skarbek Bobrek

min. 28 MJ/kg

970 zł

1050 zł

Ekogroszek Pieklorz Chwałowice

26-29 MJ/kg

-

-

Varmo Pelet węglowy

do pieców z podajnikiem

28-32 MJ/kg

-

1000 zł

Pelet drzewny

do pieców peletowych

min. 18,7 MJ/kg

-

990 (cena za paletę 975 kg)

Kostka Czuk

24-25 MJ/kg

790 zł

-

Orzech Piast

25-28 MJ/kg

790 zł

890 zł

Kostka II Silesia

27-28 MJ/kg

-

-

Orzech II Silesia

27-28 MJ/kg

730 zł

830 zł

Kostka Piast

25-28 MJ/kg MJ/kg

840 zł

-

Miał Auroland

do pieców z podajnikami

min.24 MJ/kg

-

-

Miał Auroland

min. 20 MJ/kg

560 zł

-


* AKCYZA: Od 2 stycznia 2012 roku węgiel kamienny i koks podlega opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626. z późn. zm.). Stawka podatku akcyzowego wynosi dla wyrobów węglowych: Kwota akcyzy na tonę węgla kamiennego: 30,46 zł netto, Kwota akcyzy na tonę węgla brunatnego: 11,00 zł netto, Kwota akcyzy na tonę koksu: 35,20 zł netto. Przewidziano jednakże szereg zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu zużywanych: 1) do celów innych niż działalność gospodarcza m.in. przez: gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 2) do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej, m.in.: w procesach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz leśnictwie. Dlatego też, w celu umożliwienia weryfikacji danych osobowych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Transport
do 15 km gratis
%
Sprzedaż
ratalna
Waga
elektroniczna
Płatność
kartą u kierowcy

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym od dnia 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne chcące nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy,  są zobowiązane do:

  1. okazania dowodu tożsamości dostawcy wyrobów węglowych (dowodu osobistego lub paszportu)
  2. złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych zawierających m.in. imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy, jego numer PESEL oraz numer okazanego dowodu tożsamości;
  3. czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.

Z treścią nowych przepisów można zapoznać się pod adresem:

www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1697/1

AUROLAND SP. Z O.O. & Przemysław Kufel
Materiały budowlane i opał
ul. Lipowska 21
Buczkowice

  mapa dojazdu

Skład czynny:

poniedziałek-piątek: 7-17
sobota: 7-14

Cennik transportu:

  • do 15 km - gratis
  • 15-20 km - 30 zł
  • 20-25 km - 40 zł
  • 25-30 km - 50 zł

 


Nasi partnerzy

pracujemy z najlepszymi na rynku

Polska Grupa Górnicza Tauron PG Silesia Węglokoks